Problemlösning

Problemlösning inom kombinatorik med ettor och tvåor.
Problemlösning inom kombinatorik med ettor och tvåor.

Ettor och tvåor arbetar med matematisk problemlösning.