Kallelse till extrastämma i Torsö Skärgårdsskola Ekonomisk förening

Plats: Torsö Bygdegård 

Tid: 8/1 2012 kl.17.00

Härmed kallas samtliga medlemmar till den andra av två extrastämmor i Torsö Skärgårdsskola e.f.

Syftet med stämmorna är att göra smärre justeringar i stadgarna då de nuvarande inte medger att vi bedriver Förskola och Fritidsverksamhet.

Den som vill ta del av ändringsförslagen innan stämman är välkommen att kontakta Ordförande eller sekreteraren.

Välkomna !

Styrelsen genom

Gunnar Carlsson ordf., Maria Nilsson sekr