Vi börjar bygga grillplats

bild(155)Idag har klass 3,4,5 och 6 påbörjat bygget av en grillplats i anslutning till skolskogen.

Vi har grävt för att bygga stadiga sittbänkar.