Påminnelse om verksamhetsrådet imorgon!

 

Alla föräldrar till barn på förskola, fritidshem och i skolan hälsas varmt välkomna till Verksamhetsråd tisdagen den 4 mars kl. 18.30. Vi samlas i lågstadiets klassrum. Från skolan finns personal med från förskola, fritidshem, skola och representant från styrelsen Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening.

Vi följer upp höstens möte och punkter på dagordningen är:

  • Tid och plats för skolavslutning
  • Ev. stängning av förskolan/fritidshem v. 29 0ch v.30
  • Att skicka med frukt till fruktstund och matsäck vid utflykter i skolan
  • Information om enkät som ska genomföras i maj månad
  • Tankar kring utvecklingssamtal