Kallelse till extrastämma i Torsö Skärgårdsskola Ekonomisk förening

Härmed kallas samtliga medlemmar till den första av två extrastämmor i Torsö Skärgårdsskola e.f.

Plats: Torsö Bygdegård

Tid: 21/12 kl.19.00

Syftet med stämmorna är att göra smärre justeringar i stadgarna då de nuvarande inte medger att vi bedriver Förskola och Fritidsverksamhet.

Den som vill ta del av ändringsförslagen innan stämman är välkommen att kontakta Ordförande eller sekreteraren.

Välkomna !

Styrelsen genom

Gunnar Carlsson ordf., Maria Nilsson sekr.