Årsmöte i Torsö skärgårdsskola

Torsö skärgårdsskola ekonomisk förening hälsar dig varmt välkommen till årsmöte söndagen den 2 oktober klockan 16:00 i Torsö Bbygdegård.

I samband med årsmötet ordnar vi ett informationsmöte. Vi lämnar en lägesrapport vart vi befinner oss nu i arbetet för starten av friskolan. Vi rapporterar om planer på start av även förskola samt fritids. Det är viktigt att alla intresserade medlemmar eller blivande medlemmar kommer på mötet. Dels för att vi vill få in så mycket synpunkter som möjlligt, dels för att alla ska veta hur vi arbetar framåt.

Vi bjuder på kaffe och informerar om det fortsatta arbetet med vår skola, förskola och fritids.