Ansökan är beviljad

Nu lyfter vi! Idag har vi fått ett glädjebesked! Det första hindret för att starta en friskola på Torsö har vi lagt bakom oss. Skolinspektionen har idag godkänt Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening som huvudman för förskoleklass, grundskola årskurs 1-6 och fritidshem i Mariestads kommun.Godkännandet gäller för friskola som startar efter 2012-06-31.

Härmed inleds arbetet med alla praktiska detaljer kring detta. En av dessa saker är att värva fler medlemmar till föreningen och att sälja flera andelar. Är du som läser detta intresserad av att bli medlem och/eller köpa andelar kan du läsa mer om detta under sidan bli medlem.  Du som är medlem berätta gärna detta för andra.