Branden är släckt

Branden är släckt och förstörelsen är i stort sett begränsad till gymnastiksalen. El- och värmesystem fungerar. Skolans övriga lokaler som klassrum, matsal och kök har klarat sig. Undervisningen förväntas fortsätta på måndag som vanligt. Under söndagen kommer vi ha en samlad bild av läget. Sanering av kök och matsal har påbörjats. Telefonkontakt kommer att ske med alla barn och föräldrar under söndagen. Har du några frågor kan du vända dig till Helen Ekström eller Gunnar Carlsson.
Tack räddningstjänsten i östra skaraborg för ett bra arbete.