Klass 6 – våra utmärkta guider!


Idag har vi haft besök på Skärgårdsskolan!
Människor från olika länder i Europa som alla på något sätt är berörda av arbete med Biosfärsområde spenderade några timmar hos oss.

Helena berättade om verksamheten på skolan samt gav en återblick på arbetet med att starta upp skolan och Anna och klass 6 visade bilder från verksamheten som på olika sätt visade hur vi är en del av biosfärsområdet.
Bilderna visade bland annat hur vi har utbyte med föreningar och näringsliv samt hur vi nyttjar vår närmiljö i undervisningen till exempel i samband med utedagar.

Klass 6 guidade våra besökare runt på skolan och skolgården, de berättade allt på engelska och svarade galant på besökarnas ffågor.
Well done!! tyckte våra besökare.