Orientering


Måndagens idrott ägnades åt orientering. Örjan Nilsson hade satt upp en stjärnorientering i skogen ovanför Bygdegården och klass 4-5-6 klarade alla av banorna.

Eleverna hade förberett sig på skolan med kartkunskap och orientering i skolskogen men nu var det kul att prova om kunskaperna höll för ”riktig” orientering.

 

 

 

Emil studerar kartan innan han ger sig iväg.

Tack Örjan för hjälpen!