Världens barn


Idag har Gunnar Strömberg som är ombud för Världens barn insamlingen varit på besök hos oss i skolan.
Han har berättat om hur insamlingen går till och hur pengarna används för att hjälpa barn i världen.

Anledningen till Gunnars besök är att de pengar som tjänas in under familjekvällen kommer att gå till Världens barn insamlingen och då främst till Clowner utan gränser.