Studie-och yrkesvägledning

Idag har vår studie- och yrkesvägledare AnnaKarin Malmèn arbetat med alla barn i skolan.
Uppdelat i låg- och mellanstadie diskuterades det kring skolplikt, valmöjligheter och drömjobb.
Alla fick också fundera på vad det är som gör ett jobb till ett riktigt bra jobb och vilka kunskaper som krävs i olika yrken.

AnnaKarin kommer att komma till skolan en gång per termin för att träffa eleverna och diskutera kring liknande frågeställningar.