Min plats på jorden

Eleverna i förskoleklass och årskurs ett har i SO:n arbetat med temat” Min plats på jorden”. Var bor vi? Hur ser det ut? Varför väljer folk att bo i staden/på landet? Vad är skillnaden?

I dokumentet nedan kan du läsa elevernas tankar kring dett.

Min plats på jorden