I denna ljuva sommartid

Idag var det skolavslutning i Torsö Kyrka, men denna gång kunde man ana att det inte var som tidigare år.

Kvällen innan skolavslutningen beslöt barn och utbildningsnämnden BUN i Mariestad att stänga Torsö skola från hösten 2011. Barnen ska från höstterminen överföras till Hassle skola!

Torsö Skärgårdsskola Ekonomisk förening har under närmare 2 års tid arbetat med förberedelserna att kunna starta en friskola på ön i händelse av nedläggning av den kommunala skolan. Man har under det senaste halvåret haft åtskilliga möten och kontakter med kommunen, såväl politiker inom olika falanger som tjänstemän, och där haft en mycket positiv dialog kring hur kommunen skulle kunna överlämna den kommunala skolan till fortsatt drift i friskolans regi.  Från kommunen har vid dessa möten hela tiden utlovats och garanterats att ingen nedläggning kommer att ske förrän 2012, allt för att ge oss tid och möjlighet att utvärdera möjligheter och få vår ansökan behandlad av skolinspektionen. Syftet med detta har ju hela tiden varit ett fokus på barnens bästa, att de ska kunna fortsätta på Torsö skola i ny regi och inte behöva beröras av någon större förändring.

Den politiska majoriteten gör så en total kovändning två veckor innan skolavslutningen och driver igenom en nedläggning av skolan. Såväl vi Torsöbor som en hel del ledamöter i BUN uppfattar detta som en kupp! Man har från kommunens sida inte hållit det man lovat: Att ge oss en ärlig chans att hinna starta friskola till hösten 2012.

Ett totalt svek från människor man haft en dialog med, som vi kanske röstat på och i vars händer vi lagt vår kommuns väl och ve! Förtroendet för politiker och den politiska majoriteten i synnerhet, är nu verkligen kört i botten.

Idag känner sig hela Torsö oerhört svikna och totalt grundlurade, förda bakom ljuset av människor som vi varit med och röstat fram som våra förtroendevalda. Öborna är arga, ledsna och uppfattar det som hänt som ett oerhört svek . Flera familjer har uttryckt funderingar på om man kan eller vill bo kvar på ön eller överhuvudtaget i Mariestads kommun efter det som skett.

Det talas mycket om Biosfärsområde och LIS-områden , av vilka Brommösund Torsö anses vara ett av de intressantaste, Leader-projekt och andra satsningar i vår kommun. Just skolan på Torsö är ju ett huvudnav och en förutsättning för utveckling och nyinflyttning här. Vi har flera nyinflyttade barnfamiljer här på ön nu och deras besvikelse är oerhörd idag. Från kommunen sida vill man ha fler innevånare och därmed  skattebetalare,  vilket sannolikt förblir enbart en önskan med den nuvarande politiska agendan.

Vi som arbetar med vår skolas problematik, dessutom helt ideellt – kostar inte kommunen en krona, och vi lönas på detta sätt av våra politiker. Förmågan att se till kommunens bästa och inte en enskild nämnds budget verkar vara helt obefintlig.

Vi ger dock inte upp ännu!!

Vi accepterar inte BUN:s beslut från igår och finner det överhuvudtaget inte i paritet med den goda dialog vi haft i frågan tidigare i år.

För närvarande intensifieras arbetet med hur vi ska agera framåt. Vi kommer att arbeta för en start av friskolan så fort vi bara fått klart med tillståndet från skolinspektionen. Till kommunen har vi också inlämnat ett brev med en önskan om att även överta fritids- och förskoleverksamheten på Torsö- allt för att få till en helhetslösning.