Föräldraföreningen

Föräldraföreningen vill endast påminna de som av olika anledningar kanske glömt den frivilliga medlemsavgiften. Ett kuvert med 100 kr. kan lämnas på skolan om man önskar bidraga. Pengarna kommer barnen i Torsö skärgårdsskola tillgodo. Med varma hälsningar i vinterkylan.