Välkommen till Torsö Skärgårdskola

Torsö Skärgårdsskola är en ekonomisk förening som bildats av torsöbor med syfte att driva en friskola på Torsö, i händelse av att kommunen skulle besluta om nedläggning av den idag befintliga skolan. Det är föreningens uppfattning att en bra skola på Torsö är en viktig resurs för barnens utveckling och skapandet av Torsö framtid.

Alla som är intresserade att stödja föreningens arbete, privatpersoner, föreningar eller företag, kan köpa en eller flera andelar i föreningen. En andel kostar 500 kr.