Currently browsing

augusti 2011

Ansökan är beviljad

Nu lyfter vi! Idag har vi fått ett glädjebesked! Det första hindret för att starta en friskola på Torsö har vi lagt …